Witamy serdecznie na stronie Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
 

Strona została stworzona z myślą o przebywających w przedszkolu dzieciach  i rodzicach. Znajdziecie tutaj Państwo informacje z życia przedszkola i przedszkolaków.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i Wychowawcy

Ogłoszenie Rady Rodziców

Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku zdecydowała, iż ze względów bezpieczeństwa w chwili obecnej nie odbędzie się zebranie organizacyjne całej Rady Rodziców. Rada Rodziców podtrzymuje wszelkie ustalenia i decyzje podjęte na zebraniu we wrześniu 2019 r. wspólnie z wszystkimi członkami obecnej w tym czasie Rady. Wybór członków nowej Rady Rodziców oraz inne decyzje, które znajdują się w kompetencji Rady Rodziców zostaną podjęte i ustalone na zebraniu, które odbędzie się w trybie stacjonarnym, w momencie gdy stan epidemiologiczny w kraju na to pozwoli. Do tego momentu  ustalenia Rady pozostają bez zmian. Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 pozostaje na poziomie roku poprzedniego tj. 120,00 zł płatne w dwóch ratach w wyznaczonych dniach w sekretariacie. Składka przeznaczona będzie na bieżące potrzeby dzieci, związane z organizacją pracy poszczególnych grup, zakup paczek Mikołajkowych, prezentów z okazji Dnia Dziecka i paczek na zakończenie przedszkola dla dzieci sześcioletnich. Jeżeli fundusze na to pozwolą, składka ta przeznaczona będzie również na zakup wykładziny tartanowej na duży plac zabaw i kontynuowanie prac z tym związanych. Informacje na temat terminu dokonania płatności zostaną przekazane Rodzicom w najbliższym czasie.

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/ 2020 zostało przestawione Rodzicom przez nauczycielki na zebraniach ogólnych w poszczególnych grupach we wrześniu 2020 r.

Rada Rodziców zwraca się również z prośbą o przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa wdrożonych w czasie pandemii w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sanoku oraz życzy wszystkim Rodzicom, Dzieciom, Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom przedszkola dużo zdrowia w tych trudnych czasach!

 

Rada Rodziców
Samorządowego Przedszkola Publicznego
nr 4 w Sanoku


Drodzy Rodzice.

Zapraszamy Państwa do międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata 2020 oraz aktywnego uczestnictwa w XV edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:
ODDAJ UŻYWANY TELEFON KOMÓRKOWY – POMAGAJĄC INNYM – POMAGASZ SWOJEJ SZKOLE
Zachęcamy Państwa do przynoszenia niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii. Państwa telefony po ewentualnej naprawie zapewnionej przez organizatora akcji i usunięciu wszelkich danych mogą trafić do krajów rozwijających się w Afryce i Azji, gdzie będą mogły jeszcze przez lata służyć innym dzieciom.
Telefony można zostawiać w pojemnikach ustawionych przy wejściu do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego, które są na bieżąco dezynfekowane.
Z góry dziękujemy za zaangażowanie się w akcję!

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku informuje Państwa, że od 1 września przedszkole pracuje zgodnie z wytycznymi GIS z 25 sierpnia 2020 r. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentem, który jest dołączony pod listą dzieci na bieżący rok szkolny.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola należy pamiętać o założeniu maseczki oraz dezynfekcji rąk. Dziecko do szatni przyprowadza jeden rodzic/opiekun. Prosimy o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu, gdyż zgodnie z obostrzeniami będziemy wpuszczać ograniczoną liczbą osób. Osoby przebywające w szatni oraz oczekujące na wejście do przedszkola przed budynkiem prosimy o zachowanie dystansu społecznego. Zwracamy się również z prośbą o aktualizowanie danych telefonicznych oraz e-mail w przypadku ich zmiany w celu szybkiego kontaktu  z rodzicem /opiekunem.

Prosimy o pobranie Oświadczenia, które znajduje się poniżej, wypełnienie  i dostarczenie go nauczycielkom w pierwszym dniu przyprowadzenia przez Państwo dziecka do przedszkola.

Informację, do której grupy zakwalifikowane jest Państwa dziecko na rok szkolny 2020/2021 znajdują się poniżej.

Lista dzieci 2020/2021

Wytyczne GIS dla przedszkola-aktualizacja 25.08.2020

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SPP4

Oświadczenie rodziców

Zasady bezpieczeństwa od 1 września 2020 r. w szkołach, przedszkolach i żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka


Drodzy Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku, informuje Rodziców dzieci sześcioletnich, że w dniach od 08.06 do 10.06.2020 r. według poniższego harmonogramu będą wydawane prezenty z okazji Dnia Dziecka i tradycyjnie na Pożegnanie Przedszkola. Natomiast dzieci młodsze prezent z okazji Dnia Dziecka otrzymają we wrześniu 2020 r.

  • 08.06.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 1300 do 1600 grupa VIII i IX w budynku głównym
  • 09.06.2020 r. (wtorek) w godzinach od 1300 do 1600 grupa VI
  • 10.06.2020 r. (środa) w godzinach od 1300 do 1600 grupa VII

Szanowni Rodzice

W związku z planowaną pracą przedszkola w okresie wakacji tj. od 1 lipca do 12 sierpnia 2020 r. Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku zwraca się z prośbą o zadeklarowanie potrzeby zapewnienia opieki w tym czasie Państwa dziecku.

Prosimy o zwrotną informację do 8 czerwca 2020 r. do godziny 1400.

Dokumentami wymagającymi do zgłoszenia dziecka w okresie wakacji jest wypełnienie i podpisanie „Karty zgłoszenia dziecka” oraz „Oświadczenia”, które należy wysłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) ww. terminie.

Szczegółowe informacje zawarte są w „Karcie zgłoszenia dziecka” dostępnej poniżej.

Prosimy zapoznać się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa oraz Zasadami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w Przedszkolu podczas stanu epidemii, które są umieszczone poniżej (tam szczegółowo są opisane zasady funkcjonowania przedszkola).

Karta zgłoszenia dziecka

Oświadczenie rodziców

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sanoku w związku z wystąpieniem COVID-19

Zasady sanitarno-higieniczne obowiązujące w przedszkolu podczas stanu epidemii


Drodzy Rodzice.

W związku z tym, że pierwszy termin wydawania kart pracy był w godzinach dopołudniowych i nie każdy z Państwa mógł odebrać wychodzimy naprzeciw Państwu i ogłaszamy II termin wydawania kart pracy według poniższego harmonogramu:

Grupa VII – 28.05.2020 r. w godzinach 1400 – 1600

Grupa IV – 29.05.2020 r. w godzinach 1400 – 1600

Grupa I – 01.06.2020 r. w godzinach 1400 – 1600

Grupa V – 02.06.2020 r. w godzinach 1400 – 1600

Grupa VI – 02.06.2020 r. w godzinach 1400 – 1600

Grupa II – 03.06.2020 r. w godzinach 1400 – 1600

Grupa III – 03.06.2020 r. w godzinach 1400 – 1600

Karty pracy będą wydawane przed głównym wejściem do przedszkola.

Natomiast dla grupy VIII i IX będą wydawane przed wejściem do szkoły w dniu 28.05.2020 r. w godzinach 1400 – 1600


Informacja dla Rodziców dotycząca zapewnienia opieki dla dzieci w placówce od 25.05.2020 r.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku  informuje, że przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci zgłoszonych przez Rodziców od dnia 25.05.2020 r.

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkola w okresie od 25.05.2020 r. nadal obowiązują następujące kryteria:

  1. W pierwszej kolejności opieką objęte zostaną dzieci rodziców pracujących, z których co najmniej jeden rodzic zatrudniony jest:

– w  systemie ochrony zdrowia,

– służbach mundurowych,

– w handlu i przedsiębiorstwach, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. W drugiej kolejności w ramach posiadanych wolnych miejsc, opieką objęte zostaną dzieci pozostałych rodziców pracujących, którzy wyrazili wolę powrotu dziecka do placówki.

Dokumentem wymaganym przy powrocie dziecka do przedszkola od dnia 25 maja 2020 r. jest  wypełnienie i podpisanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych „Oświadczenia”, które należy wysłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) w terminie do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 13 00 na adres mailowy: poczta@spp4.sanok.pl

Oryginał dokumentu należy dostarczyć w pierwszym dniu obecności dziecka w placówce.

W przypadku zgłoszenia powrotu dziecka w późniejszym terminie niż 25.05.2020 r. wymagane jest przesłanie wypełnionego oświadczenia w dniu roboczym minimum dwa dni przed przybyciem dziecka do przedszkola.

Informujemy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny, który ogranicza liczbę dzieci w grupie do 12.

Prosimy zapoznać się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa oraz Zasadami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w Przedszkolu podczas stanu epidemii, które są umieszczone poniżej (tam szczegółowo są opisane zasady funkcjonowania przedszkola).

Oświadczenie rodziców – powrót do przedszkola

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SPP nr 4 w Sanoku

Zasady sanitarno-higieniczne obowiązujące w SPP nr 4 w Sanoku

——————————————————————————————————————–

Drodzy Rodzice.

W związku z licznymi zapytaniami o karty pracy Państwa dzieci informujemy, że będą one wydawane przed głównym wejściem do przedszkolach według poniższego harmonogramu:

21.05.2020 r. – grupa VII w godzinach  1100 – 1300

25.05.2020 r. – grupa VI w godzinach  900 – 1100

                         grupa V w godzinach  1100 – 1300

26.05.2020 r. – grupa IV w godzinach  900 – 1100

                         grupa III w godzinach  1100 – 1300

27.05.2020 r. – grupa I w godzinach  900 – 1100

                         grupa II w godzinach  1100 – 1300

Natomiast karty pracy dzieci z grupy VIII i IX wydawane będą przed wejściem do szkoły:

20.05.2020 r. – grupa VIII w godzinach  1000 – 1200

                         grupa IX w godzinach  1200 – 1400

——————————————————————————————————————–

Informacja dla Rodziców dotycząca ponownego uruchomienia placówki

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego informuje, że przedszkole zostanie uruchomione ponownie od dnia 19.05.2020 r., po spełnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkola w okresie od 19.05 do 24.05.2020 r. przyjęte zostały następujące kryteria:

  1. W pierwszej kolejności opieką objęte zostaną dzieci rodziców pracujących, z których co najmniej jeden rodzic zatrudniony jest:

– w  systemie ochrony zdrowia,

– służbach mundurowych,

– w handlu i przedsiębiorstwach, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  1. W drugiej kolejności w ramach posiadanych wolnych miejsc, opieką objęte zostaną dzieci pozostałych rodziców pracujących, którzy wyrazili wolę powrotu dziecka do placówki.

Dokumentem wymaganym przy powrocie dziecka do przedszkola od dnia 19 maja 2020 r. jest  wypełnienie i podpisanie przez oboje rodziców/opiekunów prawnych „Oświadczenia”, które należy wysłać w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) w terminie do dnia 18.05.2020 r. do godziny 1430 na adres mailowy: poczta@spp4.sanok.pl

Oryginał dokumentu należy dostarczyć w pierwszym dniu obecności dziecka w placówce.

Oświadczenie rodziców – otwarcie przedszkola

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sanoku w związku z wystąpieniem COVID-19

Zasady sanitarno-higieniczne obowiązujące w przedszkolu podczas stanu epidemii

————————————————————————————————————-

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku informuje, że za zgodą Organu Prowadzącego czasowo zawiesza zajęcia w Samorządowym Przedszkolu Publicznym nr 4 w Sanoku w dniach od 06.05.2020 do 08.05.2020 r.

Na podstawie zebranych deklaracji rodziców o sprawowaniu opieki nad swoim dziećmi w domu została podjęta decyzja o nie otwieraniu placówki. Po sygnałach docierających do przedszkola, że są jednak chętni rodzice do skorzystania z objęcia opieką ich dzieci w przedszkolu,  ponownie skontaktowano się telefonicznie z każdym rodzicem w celu weryfikacji wcześniej uzyskanych informacji. Przeprowadzone rozmowy potwierdziły wcześniejsze deklaracje, że rodzice w dalszym ciągu będą sprawować opiekę nad swoim dziećmi w domu.

——————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku informuje, że w zakładce „Rekrutacja 2020-2021” opublikowana została lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do SPP4 na rok szkolny 2020/2021

——————————————————————————————————————–

Uwaga Rodzice – Rekrutacja

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku informuje, że na stronie Przedszkola w zakładceRekrutacja 2020-2021” opublikowana została lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola na rok szk. 2020/2021.

UWAGA  !!!

Dziecko zakwalifikowane nie oznacza  przyjęte !

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych mają obowiązek złożenia dokumentu o nazwie „Poświadczenie woli przyjęcia zakwalifikowanego dziecka”, który zostanie przesłany na Państwa adres e-mail. Dokument należy wypełnić i podpisać, następnie zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres: poczta@spp4.sanok.pl podając w tytule Imię i nazwisko dziecka oraz rok urodzenia w nieprzekraczalnym terminie do 17.04 do godz. 1600. Brak złożenia poświadczenia będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca w naszym przedszkolu dla zakwalifikowanego kandydata.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie opublikowana na stronie przedszkola najpóźniej do dnia 20.04.2020r. do godz. 1600.

———————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność dydaktyczno-wychowawcza będzie w dalszym ciągu organizowana na odległość (nauczanie zdalne).

Nowe zestawy zabaw i ćwiczeń dla poszczególnych grup są umieszczone na pasku górnym w zakładce „Mama, Tata i ja” (będą aktualizowane na bieżąco). Zachęcamy do wspólnej zabawy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości nauczycielki poszczególnych grup są do Państwa dyspozycji drogą e-mail.

Informujemy również, że istnieje możliwość wsparcia przez: pedagoga – adres e-mail:  g_adamiak@interia.pl, w razie pilnej konieczności pod telefonem 661 089 783 oraz logopedy pod adresem e-mail: logopeda.majcher@o2.pl

——————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku informuje o przedłużeniu terminu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Przypominamy Państwu o możliwości dokonywania zapisów na nowy rok szkolny drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną.

Zmieniony harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym dostępny jest poniżej

harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

——————————————————————————————————————–

Drodzy Rodzice.

Z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zawieszenia pracy przedszkola spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-Cov-2  wywołującą chorobę COVID-19 na stronie naszego przedszkola w Strefie Rodziców została utworzona nowa zakładka –  Mama, Tata i ja, w której znajdziecie Państwo propozycje kreatywnych zabaw do wspólnego wykonania z Waszymi pociechami. Zachęcamy do wykorzystania zamieszczonych materiałów.

——————————————————————————————————————–

W związku zawieszeniem pracy przedszkoli Burmistrz Miasta Sanoka podjął decyzję o przedłużeniu terminów zapisów do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 do dnia 3 kwietnia 2020 r. W okresie kwarantanny tj. do 25.03.2020 r. wnioski o przyjęcie do przedszkola przyjmujemy w formie elektronicznej, telefonicznej lub listowej.    

——————————————————————————————————————–

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, prosimy Państwa o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonej „kwarantanny”. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży niedopuszczalnym jest przebywanie wychowanków w: galeriach, sklepach, boiskach sportowych, placach zabaw, itp.. Dzieci mają pozostać w domach.                                                                                                                                                                               Tylko wspólne działania i przestrzeganie wprowadzanych zasad bezpieczeństwa może przynieść oczekiwane rezultaty. Liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie.

——————————————————————————————————————–

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji  Narodowej od 12 marca do 25 marca 2020r. włącznie wszystkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zostają zawieszone.

Pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12 i 13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku 16 marca do 25 marca przedszkole będzie zamknięte.

Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne prosimy, aby, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, nie przyprowadzać dzieci do przedszkola również w czwartek i piątek 12 i 13 marca.

Biorąc pod uwagę zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego apelujemy o przestrzeganie higieny, mycie rąk i pozostawanie w domu. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa wybuchu epidemii instytucje kultury takie jak kina, muzea, basen, centra rozrywki i sportu pozostaną zamknięte.

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się w poniższym linku

http://www.spp4.sanok.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN.docx

——————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE! 

Zgodnie z zaleceniem Pana Grzegorza Korneckiego Zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka  Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku przekazuje Rodzicom komunikat na temat koronawirusa – wszelkie informacje znajdują się w poniższym linku

https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-informacja-mz/

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021. Dokumenty do pobrania umieszczone są w zakładce – Strefa Rodziców – Rekrutacja 2020 -2021

Wypełnione wnioski wraz z kompletem załączników należy składać od dnia 2 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r. w sekretariacie przedszkola w godzinach od 700 – 1500

Przypominamy, że zgodnie z Harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Gminę Miasta Sanoka po podaniu w dniu 30 marca 2020 r. do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych należy potwierdzić przez rodziców wolę zapisu dziecka do przedszkola w dniach od 31 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 1600

 

 

 

Strona została stworzona z myślą o przebywających w przedszkolu dzieciach  i rodzicach. Znajdziecie tutaj Państwo informacje z życia przedszkola i przedszkolaków.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja i Wychowawcy