.

Od 1 stycznia 2020 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy  wpłacać na numer konta:
64 8642 0002 2001 0076 6153 0001

do dnia 10-go każdego miesiąca z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz grupa. 

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową rodzice płacą 1.00 zł
Podstawa programowa w naszym przedszkolu obowiązuje od godz. 7.30 do godz. 12.30
Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 9.00 zł ustalona została na podstawie sporządzonej kalkulacji, która uwzględnia normy żywieniowe oraz poziom cen produktów niezbędnych do przygotowania posiłków.

 
DZIĘKUJĘ