Bajki – Pomagajki w grupie III

We środę 20 grudnia 2023 r. przedszkolaki z grupy III w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Bajki-Pomagajki” wysłuchały wspólnie z sówką Zosią bajki terapeutycznej pt. „Sówka Kamilka”. Celem grudniowej bajki było pokazanie dzieciom, że każdy z nas jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy. Po wysłuchaniu bajki przedszkolaki wykonały własną sówkę. Każda była inna, ale wszystkie wyjątkowe.