Covidowe zdrowe Love w grupie VIII

Grupa VIII  w dniach 19.04 – 22.04.2022 realizowała program „Covidowe zdrowe love” – poprzez gry, zabawy (tworzenie drzewa z magicznymi słowami, ścieżka sensoryczna, zabawy na świeżym powietrzu oraz stworzenie w sali kącika emocji) i różne tematy dzieci wykonywały cykl zajęć wspomagający rozwój społeczno – emocjonalny, w trakcie których:

  • Kształtowały pozytywny obraz samego siebie;
  • Uczyły się rozpoznawać i nazywać uczucia – własne i cudze;
  • Kształtowały umiejętność porozumiewania się;
  • Integrowały i komunikowały się w grupie poprzez uczestniczenie w zabawie, ćwiczeniach w celu zacieśnienia więzi emocjonalnych między dziećmi;
  • Uczyły się kierować swoimi emocjami i reakcjami w taki sposób, aby były one stosowne do sytuacji, które je wywołały,
  • Mogły rozpoznawać swoje mocne strony, rozwijać wiarę we własne siły, umiejętności, możliwości.