Czyste powietrze wokół nas

Dzieci z gr. V- VII wzięły udział w konkursie plastycznym „Czyste powietrze wokół nas”, w którym to miały okazję, po raz kolejny, rozwijać swój talent plastyczny. Patronat nad konkursem sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku. Dzieci poprzez wykonywane prace utrwaliły sobie wiedzę  nabytą w czasie realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” i zaprezentowały w formie plastycznej skutki, jakie niesie za sobą, dla ludzi, zwierząt i przyrody zadymiony i zanieczyszczony świat. Prace wybrane przez komisję konkursową do kolejnego etapu konkursu zostaną przekazane organizatorom konkursu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku. Zwycięzcami konkursu są: Maja P. gr. VI, Jagoda A. gr. VII, Adrian Z. gr. VII. Gratulujemy zwycięzcom!