Droga do wolności

17.10.2018 „Droga do wolności”

Dnia 17.10.2018 r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość pod nazwą „Droga do wolności” – z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie grupy zebrały się, aby razem świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. Dzieci wykonały kotyliony w barwach ojczystych oraz przyszły tego dnia ubrane w odświętnych strojach. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która powitała przybyłych gości, dzieci oraz personel przedszkola. Następnie dokonała krótkiego rysu historycznego dotyczącego Święta Niepodległości. Przedszkolaki utrwaliły wiadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Podczas występu dzieci z grupy VI recytowały wiersze opowiadające o historii Polski, śpiewały piosenki patriotyczne oraz zatańczyły Krakowiaka. Na koniec wspólnego świętowania przyjmując właściwą postawę wszyscy odśpiewali hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji.