Dzień kolorowej skarpetki w gr. IX – znak solidarności z osobami z zespołem Downa

Zakładając kolorową skarpetkę zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę na problemy ludzi z zespołem Downa. W ten sposób chcemy pokazać, że różni nas od nich tak niewiele, jeden dodatkowy, niepasujący chromosom – tak jak nasza dodatkowa, niepasująca skarpetka. Sama data – kombinacja liczb 21 i 3 – nie jest też przypadkowa, bowiem w 21 parze chromosomów, osoby zdrowe mają 2 chromosomy, podczas gdy osoby z Zespołem Downa – 3. Stąd inna nazwa tej choroby – trisomia 21.Podczas krótkiej pogadanki i prezentacji multimedialnej udało nam się ustalić, że każdy z nas jest na swój sposób inny, różnimy się pod wieloma względami i ta inność i różnorodność jest naturalną rzeczą. Osoby z Zespołem Downa żyją wśród nas. Tak jak my bawią się, śmieją i spełniają swoje marzenia – bez względu na różnicę w liczbie chromosomów. Dopełnieniem obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa było założenie dwóch niepasujących skarpetek, symbolizujących niedopasowane chromosomy. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że integrujemy się z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami.