Dzień Ziemi w grupie IX

W piątek 22 kwietnia 2022 r. przedszkolaki z gr. IX obchodziły Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem zajęć było promowanie postaw proekologicznych. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać sposoby segregowania śmieci, dowiedziały się czym jest recykling oraz w jaki sposób wykorzystać odpady typu plastikowe butelki czy metalowe puszki, tak aby nadać im „drugie życie”. Przedszkolaki wysłuchały również pogadanki na temat ochrony środowiska i przyrody. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną „Moja planeta Ziemia”.