Ekologiczna praca plastyczna w grupie VII

27 września 2021 roku grupa 7 realizowała zadania z projektu „Gramy w zielone”. Dzieci na wycieczce zebrały piękne, kolorowe liście, które następnie wykorzystały w ekologicznej pracy plastycznej. Po obejrzeniu różnorakich drzew, dzieci wspólnymi siłami stworzyły ekologiczne drzewo z nazbieranych przez siebie liści. Dbałość o przyrodę i rozwijanie swoich umiejętności pracy w grupie, to tylko jedne z wielu umiejętności, jakie dzieci kształtują podczas realizacji projektu!