Eksperymenty w grupie IX

Dzieci z gr IX rozpoczęły cykl zajęć badawczych, które będą kontynuowały do końca roku szkolnego. Podczas eksperymentów uczymy się rzeczywistego rozwiązywania i zrozumienia praw fizyki.

Zabawy badawcze pozwalają rozbudzić  i realizować dziecięce potrzeby poznawcze, budować struktury wiedzy.

Udział w eksperymentach jest uczeniem się w działaniu i obserwacji, nadaje procesowi edukacji przedszkolnej emocjonalny ważny sens.

Dzisiaj na początek sprawdzaliśmy „ Co pływa a co tonie?”.