Grupa 1 2022-2023

W naszym przedszkolu każdy dzień jest ciekawy i bardzo intensywny. Chwile spędzone z przedszkolakami wykorzystujemy w sposób aktywny, twórczy i kreatywny. Każdego dnia dzieci uczą się czegoś nowego. Śpiewają piosenki, powtarzają wiersze i krótkie rymowanki, tańczą i muzykują. Rozwijają się kreatywnie malując, rysując czy lepiąc z plasteliny. Poprzez zabawę nabywają potrzebnych umiejętności oraz zdobywają wiedzę o otaczającym je świecie. W naszej pracy realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową oraz kilka innych dodatkowych programów, projektów i przedsięwzięć.

Poniżej umieszczony jest miesięczny rozkład realizowanych tematów w danym miesiącu oraz wiersze i piosenki, które są wykorzystywane w pracy dydaktycznej z dziećmi. Następnie znajdują się odnośniki do  niektórych wydarzeń z grupy.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w czerwcu 2023 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w maju 2023 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w kwietniu 2023 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w marcu 2023 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w lutym 2023 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w styczniu 2023 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w grudniu 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w listopadzie 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w październiku 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze we wrześniu 2022 r.