Grupa 4 2021-2022

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w czerwcu 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w maju 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w kwietniu 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w marcu 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w lutym 2022 r.

Zajęcia zdalne grupa 4

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w styczniu 2022 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w grudniu 2021 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w listopadzie 2021 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze w październiku 2021 r.

Tematy zajęć, piosenki i wiersze we wrześniu 2021 r.