II moduł Emocji w grupie IV

Grupa IV w dniu 9 listopada 2020 r. przystąpiła do realizacji kolejnego modułu Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja. Tematem drugiego modułu jest „Wyobraźnia”, a głównym celem zabawy naszych przedszkolaków w trakcie realizacji tego etapu projektu jest pobudzenie wyobraźni twórczej, fantazji i kreatywności dzieci oraz rozbudzenie aktywności i  zaangażowania w trakcie zabaw i zajęć w przedszkolu. Na naszym termometrze uczuć dzieci zaznaczały swoje samopoczucie przed rozpoczęciem zajęć a po wspólnej zabawie, która przeniosła nas w świat dziecięcej wyobraźni, określały jak czują się po jej zakończeniu. Na początku spotkania z „Wyobraźnią” dzieci wysłuchały opowiadania o „Żółtym baloniku”, a następnie próbowały odgadnąć co może znajdować się w  „Magicznym pudełku”. Zarówno treść opowiadania jak i rozważania oraz snucie przez dzieci domysłów jaka jest zawartość pudełka ułatwiło dzieciom przybliżenie znaczenia słowa „wyobraźnia” oraz pozwoliło im zrozumieć jak wiele marzeń można zrealizować dzięki wyobraźni. W trakcie zabawy nasze przedszkolaki przekonały się, że „Magiczne pudełko” z wyobraźnią posiada każdy a od nas samych zależy, jak umiejętnie będziemy z niego korzystać. Dzieci z pomocą pań wykonały pracę plastyczną – „Mój balonik marzeń” wykorzystując swoją fantazję i wyobraźnię. Przy jej tworzeniu wykazywały radość i dużą aktywność. Na zakończenie zabawy nasze przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały film pt. „Czarownica na miotle” po obejrzeniu którego, starały się określić co było najważniejsze w trakcie podróżowania czarownicy i jej kota. Ten dzień w naszej grupie był bardzo ciekawy, magiczny i wesoły, wszyscy dobrze się bawiliśmy.