Język angielski w grupie II, IV i VIII

W przedszkolu realizowany jest program Bilingual Future. Dzieci oglądają filmiki w języku angielskim, w których prezentowane jest słownictwo, zwroty oraz piosenki tematyczne. Wspólnie powtarzamy poznany materiał, a następnie, w formie zabawy, ćwiczymy poznane słowa, a nawet proste zdania. Grupa druga uczyła się jak wyrażać swoje emocje – smutek i radość ( I’m happy. I’m sad). Grupa czwarta poznała zwroty związane z rozmową telefoniczną (Hello. Yes! No! My phone goes ring). A grupa ósma wyrażenia związane z piknikiem (picnic, basket, hungry, eat, drink, I’m happy with you!)

Filmik