Karnawałowe zabawy sportowe w grupie II

Zajęcia ruchowe w grupie II w dniu 02.02 (czwartek) odbyły się w atmosferze „zdrowej rywalizacji”. Dzieci kibicowały sobie nawzajem i z wielką chęcią uczestniczyły w każdej konkurencji. Różnorodność ćwiczeń, takich jak skoki w workach, wyścig z jajkiem na łyżeczce i zabawy z liną, wyzwoliły w dzieciach dużo radości i były doskonała okazją do wszechstronnego rozwijania ich sprawności ruchowej.