Kodowanie w grupie VII

W dniu 5 października 2020 r. grupa VII próbowała za pomocą kodowania ćwiczyć umiejętności, które pozwalają dobrze orientować się w przestrzeni. Dzieci pracowały w parach, zadaniem ich było doprowadzić obiekt( samochód) sterowany przez kolegę/ koleżankę do celu (garażu), przesuwały się o jedno pole, używały zwrotów: jedź do przodu, skręć w prawo, w lewo. Większość poradziła sobie bardzo dobrze. Musiały słuchać się nawzajem, osoba prowadząca, jak i ta która sterowała obiektem.

Kolejnym zadaniem było dobieranie do pary wydrukowanych warzywa na kartkach A4 . Dzieci bawiły się bardzo dobrze.