Konkurs plastyczny „Majowa łąka” w grupie V

W trakcie zajęć plastycznych w miesiącu kwietniu dzieci z grupy V rozwijając swoją twórczą kreatywność plastyczną wykonywały pracę plastyczną o tematyce wiosennej.
Z wykonanych prac dwie (zgodnie z regulaminem) zostały wybrane do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez Przedszkole nr 5 w Mysłowicach. Celem konkursu jest promowanie dziecięcej twórczości plastycznej w szerszym środowisku oraz rozwijanie umiejętności dostrzegania i uwrażliwienie na piękno przyrody w najbliższym środowisku a także wzbogacenie wiadomości dzieci dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – wiosny. Życzymy naszym przedszkolakom sukcesów 🙂