Liczymy owoce w grupie II

Dnia 3 października 2023 r. dzieci z grupy II wybrały się do sadu, w którym obserwowały owoce rosnące na jabłoni, gruszy i śliwie. Potem zrywały według poleceń określoną ilość owoców i wkładały do odpowiednich koszyków oraz porównywały ich ilość stosując określenia mniej, więcej. Następnie każde dziecko otrzymało zestaw koszyków, do których wkładało odpowiednią ilość jabłek. Na zakończenie dzieci  przyklejały do drzewa po trzy owoce tego samego rodzaju.