Majowa łąka w grupie II

W poniedziałek 8 maja przedszkolaki z gr. II poznawały mieszkańców łąki. Dzieci z zainteresowaniem oglądały przygotowane plansze, poznawały zwyczaje zwierząt, a także wymieniały nazwy znanych im owadów, ssaków i ptaków, które zamieszkują kolorową łąkę. Dzieci wzbogacały swoją wiedzę i słownictwo o nieznane im dotąd zwierzęta łąkowe. We środę 10 maja korzystając z pięknej i słonecznej pogody dzieci wybrały się na łąkę, na której zabawiliśmy się w badaczy przyrody. Wspólnie za pomocą lupy oglądaliśmy pszczoły, mrówki i pajączki. Na koniec dzieci wykonały piękną pracę plastyczną „Biedronkę”.