Malowanie w grupie III

Malowanie farbami ma temat „ Marcowa pogoda” rozwijanie wyobraźni twórczej, utrwalanie symboli
pogodowych.