Maseczki dla Policji

Szyjemy maseczki i pomagamy.

Wspieramy jak możemy! Nasze Przedszkole szyje maseczki dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.  Jesteśmy razem w tych trudnych chwilach. Warto pomagać! Warto wspierać! 10 kwietnia w ręce Komendanta Pana  Tomasza Balawajder trafiło 200 maseczek uszytych przez nauczycieli i pracowników obsługi naszego przedszkola.