Maseczki dla Zakładu Pielęgnacyjnego – Opiekuńczego

Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy akcję szycia maseczek. Pomimo zamkniętej placówki nie próżnujemy. Pracownicy Przedszkola z ogromnym zaangażowaniem produkują maseczki ochronne  i „pomagają- pomagać”. W dniu 12.05.2020 r. na ręce pracowników (kierownika i pielęgniarki oddziałowej) NZOZ im. św. Brata Albert w Sanoku  przy ul. Korczaka 15, Pani dyrektor Mariola Milewska przekazała około 100 sztuk maseczek ochronnych uszytych przez personel przedszkola.