Matematyczna łąka w grupie II

„Łąka jest kolorowa” matematyczne zabawy dydaktyczne w grupie II – 21.04.22 r.
Edukacja matematyczna, stanowiąca element rozwoju intelektualnego dziecka, jest bardzo złożonym i ważnym obszarem, dlatego w grupie II podczas zabaw i zajęć prowadzimy ćwiczenia oparte na bezpośrednim działaniu dzieci z jednoczesnym wielozmysłowym poznawaniem. W dniu dzisiejszym dzieci z grupy II doskonaliły umiejętność logicznego łączenia dwóch elementów, utrwalały nazwy kolorów, segregowały elementy ze względu na jedną cechę: kolor oraz tworzyły zbiory i ustalały ich liczebność. Nasze przedszkolaki utrwalały także kształt figury geometrycznej kwadrat oraz przeliczały elementy w zakresie umiejętności własnych. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zabawach matematycznych i są bardzo aktywne.