„Matematyka jest ciekawa” – zabawy matematyczne w grupie VI

W dniu 10. 03.23 r. dzieci z gr VI kształtowały umiejętności dodawania i odejmowania od manipulowania przedmiotami przez rachowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych. Celem zajęć było kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym -cyfry oraz kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby.