Misja przedszkola

Misją naszego przedszkola jest wspomaganie i kształtowanie intelektualnego, emocjonalno-społecznego i fizycznego rozwoju każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby, zainteresowania, upodobania i możliwości, szanując przy tym godność każdego wychowanka.

Przedszkole realizuje koncepcję pt. : „Przedszkole mojego dziecka”:

 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka
 • Wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne
 • Rozwijamy wartości i postawy społeczne
 • Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka
 • Dbamy o dzieci z alergią (specjalne posiłki i odpowiednio wyposażona kuchnia)
 • Szanujemy się wzajemnie chociaż każdy z nas jest inny
 • Rozumiemy potrzeby innych – dzielimy się z potrzebującymi
 • Wykorzystujemy potencjał dzieci niepełnosprawnych, które wraz z rówieśnikami zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę własnych możliwości
 • Uświadamiamy znaczenie pracy w życiu człowieka, przybliżamy dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe i przestrzegamy dzieci przed niebezpieczeństwem w sieci
 • Rozwijamy i przyswajamy umiejętności językowe, poprzez dołączenie do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci/ Bilingual Future

W naszym przedszkolu:

 • Szanujemy i przestrzegamy praw dziecka, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, traktujemy na równi z innymi oraz podchodzimy indywidualnie do jego potrzeb i zainteresowań.
 • Wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne i ekologiczne, które sprawiają, że dziecko staje się samodzielne i świadome i jest w stanie poradzić sobie w późniejszym życiu. Jako placówka posiadamy  międzynarodowy certyfikat „Zielona flaga”, który przyznaje się szkołom i przedszkolom na całym świecie za działania na rzecz środowiska naturalnego poprzez wyrabianie nawyków i świadomości ekologicznej.
 • Rozwijamy wartości i postawy społeczne, które w dorosłym życiu będą przyczyniały się do wzrostu poczucia piękna, dobra i empatii oraz będą akceptowane przez społeczeństwo.
 • Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, poprzez angażowanie się w różne inicjatywy i działania społeczne, organizujemy spotkania i pikniki, dzięki którym dzieci nabywają chęci do poznawania otaczającego je świata, uczą się komunikowania z innymi, szacunku do ludzi i otoczenia, a także umiejętności prawidłowego funkcjonowania w środowisku.  
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych, poprzez prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami, zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom, które tej pomocy wymagają, a także zapewniamy pomoc pedagoga.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poprzez systematyczne prowadzenie zajęć tematycznych w okresach świątecznych, a także organizację imprez okolicznościowych dla rodziców i rodzin naszych podopiecznych.
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy, dzięki której dzieci integrują się z grupą rówieśniczą oraz wchodzą w prawidłowe relacje międzyludzkie.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka, poprzez prowadzenie ciekawych i interesujących zajęć dydaktycznych, doświadczeń i eksperymentów naukowych oraz rozwijamy zainteresowania, wyobraźnię i kreatywność poprzez dobór ciekawych metod i form pracy, a także angażujemy dzieci w projekty edukacyjne, które służą ich rozwojowi.
 • Dbamy o dzieci z alergią, poprzez dostosowanie posiłków do indywidualnej diety, dbając przy tym o dostarczenie dziecku wszystkich potrzebnych wartości odżywczych, tak aby zdrowo i prawidłowo się rozwijało.
 • Szanujemy się wzajemnie, chociaż każdy z nas jest inny. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, stwarzamy sytuacje wychowawcze, dzięki którym uczymy dzieci czym jest tolerancja, odmienność i akceptacja, po to, aby były w stanie zrozumieć, że inny nie znaczy gorszy.
 • Rozumiemy potrzeby innych – dzielimy się z potrzebującymi, poprzez branie udziału w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki temu dzieci uczą się empatii oraz chęci pomocy innym.
 • Wykorzystujemy potencjał dzieci niepełnosprawnych, które wraz z rówieśnikami zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę własnych możliwości poznawczych. Traktujemy dzieci niepełnosprawne na równi z innymi, nie dając im odczuć, że są niepełnosprawne. Angażujemy je do zajęć, zabaw i gier oraz całego życia przedszkolnego.
 • Uświadamiamy znaczenie pracy w życiu człowieka, przybliżamy dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów, poprzez prowadzenie ciekawych zajęć dydaktycznych, oglądanie filmów edukacyjnych, plansz tematycznych, a także organizujemy wycieczki w interesujące miejsca, tak aby dziecko mogło poznać specyfikę pracy danego zawodu oraz lokalne środowisko.
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe i przestrzegamy dzieci przed niebezpieczeństwem w sieci, po to, aby nauczyć naszych podopiecznych świadomego i mądrego korzystania z zasobów technologicznych.
 • Rozwijamy i przyswajamy umiejętności językowe, poprzez dołączenie do Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci/ Bilingual Future”. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat nabywają kompetencji językowych, które wykorzystają w dorosłym życiu.

Będąc aktywnym miejscem nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych, zabawy i nauki, jesteśmy otwarci na wszelkie nowości i inicjatywy społeczne. Jako placówka wychodzimy naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego. Utrzymujemy wysoki poziom kształcenia i wychowania, dbając przy tym, by nasi podopieczni traktowali przedszkole jak swój drugi dom.