Misja przedszkola


Przedszkole realizuje koncepcję pt. : „Przedszkole mojego dziecka”:

 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka
 • Wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne (posiadamy  międzynarodowy certyfikat „Zielona flaga”)
 • Rozwijamy wartości i postawy społeczne
 • Współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych
 • Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka
 • Dbamy o dzieci z alergią (specjalne posiłki i odpowiednio wyposażona kuchnia)
 • Szanujemy się wzajemnie chociaż każdy z nas jest inny
 • Rozumiemy potrzeby innych – dzielimy się z potrzebującymi
 • Wykorzystujemy potencjał dzieci niepełnosprawnych, które wraz z rówieśnikami zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę własnych możliwości
 • Uświadamiamy znaczenie pracy w życiu człowieka, przybliżamy dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów
 • Rozwijamy kompetencje cyfrowe i przestrzegamy dzieci przed niebezpieczeństwem w sieci