Mleczaki w grupie IV

 „Nabiał spożywamy – energię z tego mamy” – grupa IV uczestniczy w projekcie edukacyjno-informacyjnym na temat mleka i jego przetworów. Głównym celem Projektu „Dzieciaki – Mleczaki” jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych aby dzieci rozwijały się prawidłowo i zdrowo rosły. Podczas pierwszych zajęć (w dniu 10.02.2021 r.) realizujących cel projektu  poprzez zabawę poznawaliśmy produkty, przetwory mleczne i potrawy, które zawierają mleko, wymienialiśmy korzyści wynikające ze spożywania mleka oraz ustalaliśmy, które produkty zawierają najwięcej mleka. Rozwiązywaliśmy zagadki związane z mlekiem, wysłuchaliśmy opowiadania o „Radku Niejadku” a na zakończenie wykonaliśmy pracę plastyczną „Moja krówka”. Chętne dzieci rysowały po śladzie i ozdabiały powstały obrazek krówki według własnego pomysłu.