Moduł 4 – Empatia w grupie IV

19 marca 2021 roku, grupa IV zrealizowała 4 moduł „Empatia”, projektu EMOCJA! Kolejny raz zaznaczaliśmy nasze samopoczucie na termometrze uczuć, poznaliśmy opowiadanie o „Tajemnicy znikających ciasteczek”, dzięki któremu mogliśmy przybliżyć sobie trudności i problemy, z jakimi zmierzają się dzieci z Zespołem Downa i ich rodziny! Dowiedzieliśmy się, co to jest empatia, budowaliśmy relacje dzięki ćwiczeniom w parach, opowiadaliśmy o naszych emocjach poprzez aktywne działanie. Wspólnie wykonaliśmy empatyczne ciasteczka i naklejaliśmy je na wielką papierową serwetkę, która została umieszczona w świecie Mikołaja, bohatera naszego opowiadania. Nie mogło w takim czasie zabraknąć kolorowych skarpetek, na znak jedności z osobami z Zespołem Downa!