Moduł Empatia w grupie IX

W miesiącu marcu grupa IX zrealizowała moduł „Empatia”- Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”. Celem modułu było rozwijanie umiejętności szanowania innych oraz wzajemnego zrozumienia. Wszystkie zadania , zabawy, opowiadanie, bajka miały na celu zrozumienie tego czym jest empatia? Dzieci poradziły sobie bardzo dobrze.