Moduł II w grupie VI

ZABAWY Z BALONAMI I ROZWIJANIE WYOBRAŹNI W GR.VI W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „EMOCJA”

Dzieci w grupie VI z ogromnym zaangażowaniem realizują Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”, w ramach którego pobudzają wyobraźnię twórczą, fantazję, kreatywność oraz aktywnie uczestniczą w zajęciach i uczą się współdziałania w grupie.
W ostatnich dniach wysłuchały opowiadania pt. „Żółty balonik”, które zainspirowało je do stworzenia swojego „Balonika marzeń”. Starszaki uczestniczyły w zabawach i ćwiczeniach z własnoręcznie wykonanymi balonami, stworzyły układ ruchowy z balonami oraz wspólnie zatańczyły „Taniec z balonami”. Zabawy indywidualne, w parch i grupowe były świetnym sposobem na rozwijanie aktywności, umiejętności współpracy z innymi oraz koncentracji uwagi. Dzieci współdziałały w grupach rozbudzając własną wyobraźnię, tworząc wzory z kasztanów, które były zagadkami dla innych grup! Śmiechu, radości i pomysłów były bardzo dużo ? Zabawa „Magiczne pudełko” rozbudziło w dzieciach ciekawość i pobudziło wyobraźnię oraz pozwoliło im zrozumieć, że wszyscy posiadamy takie „pudełko” z wyobraźnią i od nas samych zależy, jak będziemy z niego korzystać.