Muzyka w grupie II

„Ucha nadstawiam, słucham jak gra. Muzyka we mnie-w muzyce ja”. A.M. Jopek. Dnia 5 marca w grupie drugiej zakończył się tydzień muzyczny. Muzyka przyczynia się do kształtowania dziecięcej wyobraźni, jest źródłem radości, odprężenia a kontakt z nią zwiększa wrażliwość słuchową, kształtuje umiejętności muzyczne i wpływa trwale na zainteresowania. Dzieci w tygodniu muzycznym miały okazję poznać nazwy, wygląd i brzmienie różnych instrumentów muzycznych, było przy tym dużo zabawy i śmiechu.