Nasze piosenki, wiersze …

W naszym przedszkolu każdy dzień jest ciekawy i bardzo intensywny. Chwile spędzone z przedszkolakami wykorzystujemy w sposób aktywny, twórczy i kreatywny. Każdego dnia dzieci uczą się czegoś nowego. Śpiewają piosenki, powtarzają wiersze i krótkie rymowanki, tańczą i muzykują. Rozwijają się kreatywnie malując, rysując czy lepiąc z plasteliny. Poprzez zabawę nabywają potrzebnych umiejętności oraz zdobywają wiedzę o otaczającym je świecie. W naszej pracy realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową oraz kilka innych dodatkowych programów, projektów i przedsięwzięć.

W zakładce tej umieściliśmy miesięczny rozkład realizowanych tematów w danym miesiącu oraz wiersze i piosenki, które wykorzystujemy w pracy dydaktycznej z dziećmi w poszczególnych grupach.