Nauka poprzez zabawę w grupie V

Dnia 03.11.21 r. w ramach Programu „Mamo, tato, wolę wodę” przedszkolaki z grupy V uczestniczyły w zajęciach o tematyce zdrowotno- przyrodniczej. Rozmawialiśmy o bardzo ważnym znaczeniu wody w życiu organizmów żywych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie każdego z nas. W oparciu o materiały edukacyjne zrealizowaliśmy scenariusz pt. „Co lubi woda?”. W trakcie zajęcia omawialiśmy wspólnie temat zaangażowania się wszystkich ludzi na całym świecie zarówno tych małych jak  i tych dużych w zagadnięcia związane z ochroną naszego środowiska naturalnego. Nasze przedszkolaki posiadają dużą wiedzę na temat ochrony środowiska, dzieci rozumieją potrzebę segregacji odpadów, której celem jest niezaśmiecanie naszej planety. Głównym celem zajęć i zabawy badawczej w dzisiejszym dniu było budzenie wśród naszych dzieci zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi i chemicznymi. Rozpuszczaliśmy w wodzie substancje chemiczne i obserwowaliśmy jaki jest wpływ składu surowców na ich zachowanie w wodzie. Dzieci zauważyły jak: cukier, sól, mydło w płynie, żel do kąpieli, płyn do mycia naczyń, olej i mąka zachowują się w połączeniu z wodą. Niektóre substancje takie jak: olej w połączeniu z wodą pozostały „niewzruszone”. Podzieliliśmy substancje na rozpuszczalne i nierozpuszczalne, a na koniec zajęć wesoło bawiliśmy się skacząc przez deszczowe kałuże w trakcie zabawy muzyczno- ruchowej.