Objętość płynów w grupie IV

W trakcie zajęć grupy czwartej dzieci uczestniczyły w lekcjach matematyki, które skupiały się na mierzeniu objętości płynów. Z entuzjazmem brały udział, odpowiadając na pytania na temat praktycznych zastosowań pomiarów objętości płynów. Poznały różne narzędzia używane do odmierzania płynów, takie jak naczynia z przedziałkami, strzykawki, szklanki, pepity oraz łyżeczki z podziałkami. Przeprowadziły eksperymenty, mierząc objętość płynów w różnych pojemnikach, obserwując zmiany poziomu wody. Dodatkowo, eksperymentowały z kolorami, zabarwiając wodę farbkami i mieszając różne kolory, co pozwoliło im na stworzenie interesujących efektów wizualnych. Na zakończenie zajęć, wykonały prace plastyczne, kolorując różne ilości płynów w kubeczkach, co podsumowało ich doświadczenia związane z mierzeniem objętości płynów oraz eksperymentowaniem z kolorami.