Odwiedziny Górników

„A czwartego grudnia, to górnicze święta. I nie tylko Górnik, o nich już pamięta. Bo Barbórkę nawet małe dzieci znają. Robią czapki czarne i je zakładają”. Aby podziękować Górnikom za ich ciężką pracę, dzieci w dniu 7.12.2015 r. przygotowały dla zaproszonych gości część artystyczną w formie tańców.