Opłaty

Od 1 stycznia 2021 r. odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy  wpłacać na numer konta:
Pekao S.A. 49 1240 1792 1111 0011 0328 2401
do dnia 10-go każdego miesiąca z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz grupa. 

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową rodzice płacą 1.00 zł
Podstawa programowa w naszym przedszkolu obowiązuje od godz. 7.30 do godz. 12.30
Wysokość dziennej stawki żywieniowej wynosi 10.00 zł ustalona została na podstawie sporządzonej kalkulacji, która uwzględnia normy żywieniowe oraz poziom cen produktów niezbędnych do przygotowania posiłków.

 
DZIĘKUJĘ