Pieczenie chleba w grupie VI

W dniu 27.10.2020r. dzieci z grupy VI w ramach zajęć „Co z czego otrzymujemy” wspólnie upiekły chleb, który w następnym dniu degustowały podczas śniadania! W trakcie zajęć dzieci wykonywały szereg aktywności dotyczących pojęć wagi, miary i objętości. Poznały sposób i etapy przygotowania chleba oraz uczyły się rozpoznawać mąki różnego typu. Uczestniczyły w zabawach sensorycznych wykorzystując do tego celu różnego typu mąki
i kasze. Pomysł na tworzenie wzorów na tackach obsypanych mąką okazał się wspaniałym sposobem na spędzenie czasu, rozwijanie zmysłów i kreatywności dzieci.