Pierwsza pomoc

W dniu 21.06.2017 r. dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wzięły udział w warsztatach, podczas których zdobywały wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Przedszkolaki uczyły się bandażować, rozpoznawać sytuacje zagrażające ich życiu, utrwaliły sobie numery alarmowe i uczyły się udzielać pierwszej pomocy wykorzystując w tym celu maskotki oraz fantomy. Warsztaty wspierała firma AVIVA. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i wykonały sobie pamiątkowe zdjęcie. Panom prowadzącym warsztaty serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę i cierpliwość.