Piramida zdrowia w grupie V

„Każdy przedszkolak dobrze wie jak odżywiać zdrowo się” piramida zdrowia w grupie V -17.11.21 r. W ramach przedszkola promującego zdrowe odżywianie w naszej grupie piątej odbyły się dzisiaj zabawy i zajęcia związane z kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych a także uświadamiania dzieciom bardzo ważnej roli aktywności fizycznej gwarantującej prawidłowy rozwój dziecka. W trakcie zabaw i zajęć realizowaliśmy zadanie modułowe wynikające z projektu Covidowe zdrowe love – dzieliliśmy produkty żywieniowe na zdrowe i niezdrowe, omawialiśmy razem piramidę zdrowego żywienia. Dzieci poznawały budowę piramidy, dowiedziały się czym jest i dlaczego ma taki wygląd. Dzieci zrozumiały, że dostarczanie produktów z wszystkich pięter gwarantuje zdrowie i odporność na choroby.