Plastycznie w grupie V

Słoneczko za oknem sprzyja kreatywnym zajęciom plastycznym. W  poniedziałek 15 marca i w piątek 19 marca 2021 r. przedszkolaki z grupy V wykonały dwie wiosenne prace plastyczne w ramach Powitania wiosny. Pierwszą pracą były bazie, w której dzieci wykorzystały papier kolorowy oraz watę, zaś drugą krokusy malowane kredkami. Dzieci z grupy V uwielbiają wszelką aktywność plastyczno-techniczną, dzięki której rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność, a także usprawniają motorykę ręki.