Podsumowanie projektu w grupie VIII

Przygotowanie do nauki w szkole obejmuje usprawnienie motoryczne dłoni, aby umożliwić dzieciom naukę pisania oraz wykonywania ćwiczeń w szkole podstawowej. Na sprawność dłoni nie składają się jednak tylko ćwiczenia grafomotoryczne, ale też sprawność całego ciała. Biorąc udział w projekcie Terapia Ręki dla każdego systematycznie ćwiczyliśmy różne obszary ciała i umiejętności odpowiedzialne za motorykę małą. Projekt obejmował następujące podpunkty:

  1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej
  2. Równowaga i schemat ciała
  3. Napięcie mięśniowe
  4. Funkcje wzrokowe
  5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
  6. Zmysł dotyku
  7. Manipulacja
  8. Opozycja kciuka i dysocjacja palców
  9. Zabawy grafomotoryczne

Poniżej małe podsumowanie zajęć odbywających się w grupie VIII w ramach projektu: