Poznajemy zawody

Dnia 8 października 2018 r. nasze przedszkole odwiedziła Pani z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – doradca zawodowy. Celem spotkania było pokazanie przedszkolakom specyfikę różnych zawodów i ich wartości. Przez preorientację zawodową, która jest realizowana już od najmłodszych lat, dzieci są przygotowywane do świadomego stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień. Podczas tego typu zajęć przedszkolaki poznają nazwy zawodów wykonywanych przez osoby z najbliższego środowiska, a także nazwy przedmiotów i narzędzi wykorzystywanych w trakcie pracy.