Projekt Emocje w grupie I

Od 1 września 2020 r. najmłodsze przedszkolaki z grupy I biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Emocja. Dzieci z nauczycielkami realizują moduł 1 – Kreatywność. W sali powstał kącik emocji, dzięki któremu dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. W trakcie trwania projektu będziemy systematycznie wzbogacać kącik nowymi materiałami.