Projekt „Razem przez cztery pory roku” w grupie IV

Dzieci z gr.IV wykonały wszystkie 3 zadania z Modułu 4 projektu „Razem przez cztery pory roku „.tj.

-„Tęczowe lato”- zabawy z wykorzystaniem bibuły, 

– Zabawy sensoryczne piaskiem,

– „Wakacyjny worek skarbów „- praca plastyczna.

Realizacja projektu przyczyniła się do promowania treści z zakresu edukacji przyrodniczej, rozwijania samodzielności i kreatywności dzieci. Przedszkolaki lepiej poznały charakterystyczne cechy pór roku, rozwijały wrażliwość przyrodniczą i ekologiczną oraz aktywność fizyczną. Był to roku super zabawy z przyrodą.