Projekt Zabawki w grupie IV

W dniu 25 stycznia grupa IV rozpoczęła realizację tygodniowego projektu o tematyce związanej z zabawkami. Celami projektu jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zabawek, sposobu ich wytwarzania, dostrzeżenie różnic pomiędzy zabawkami dawnymi i teraźniejszymi, zrozumienie w jak dużym stopniu na przestrzeni ostatnich lat rozwinęła się technika, dzięki której współczesne zabawki różnią się od zabawek z dawnych lat. Ważnym celem projektu jest  również wzbudzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci, rozwijanie zainteresowań technicznych, stawianie i rozwiązywanie problemów oraz dostrzeganie związków między przyczyną a skutkiem. W pierwszym dniu projektu odbyły się zajęcia wprowadzające w tematykę projektu, dzieci z ciekawością oglądały zabawki z dawnych czasów umieszczone w kąciku tematycznym, oglądały film edukacyjny W muzeum zabawek dzięki, któremu mogły zobaczyć bardzo wiele zabawek z innych epok a także porównać niektóre z ich współczesnymi odpowiednikami. Umieszczony w kąciku tematycznym konik na biegunach cieszył się zainteresowaniem przedszkolaków, które odważnie pozowały na nim do zdjęć 🙂