Projekty


ROK SZKOLNY 2022-2023

„W naszym przedszkolu nie jest nudno”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka bierze udział w projektach, których głównym celem jest wszechstronny rozwój każdego dziecka. Realizowane projekty są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej. Realizacja zadań projektowych zakłada wychowanie dzieci w poczuciu dobra, wrażliwości na piękno i estetykę oraz wiary we własne możliwości:


Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

W roku szkolnym 2022/2022 nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci  / Bilingual Future”.  

Głównym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, aby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób dziecko naturalnie nabywa drugi język.

Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Program został metodycznie zaplanowany od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4) oraz „Tom and Keri” (wiek 3-9) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. W ten sposób język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym


„Książka (dla) Przedszkolaka”

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkolaki z grupy II będą realizowały projekt „Książka (dla) Przedszkolaka”. Jest to projekt czytelniczy mający na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci. W ramach projektu maluchy wspólnie z opiekunami m.in. stworzą grupowy „Kącik czytelniczy”, odwiedzą Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku Filia Posada, poznają książki z kanonu literatury dziecięcej, a także poznają wartość książki i nauczą się szacunku do niej. Projekt zainicjowany jest przez czasopismo dla nauczycieli „Bliżej Przedszkola”.


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”

W bieżącym roku szkolnym 2022/23 grupa III, IV i VI biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”

Głównym celem projektu jest:

 • promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej oraz rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci;

Założeniem projektu jest:

 • stwarzanie możliwości poznania przez dziecko poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej i zabawy;

Udział w projekcie „RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”  przyczynia się do ćwiczenia koncentracji uwagi, nauki współdziałania w grupie przedszkolnej i usprawniania motoryki małej.

Harmonogram projektu:

Moduł I Jesień

Moduł II Zima

Moduł III Wiosna

Moduł IV Lato

Projekt trwać będzie od 01.09.2022 r. do 09.06.2023 r.


W roku szkolnym 2022/2023 grupy V, VII, VIII i IX z naszego przedszkola biorą udział w projekcie edukacyjnym „Terapia ręki dla każdego”. Głównym celem projektu jest usprawnianie motoryki małej wśród dzieci oraz uwrażliwienie dorosłych na aspekty związane z motoryką małą, na którą składa się wiele elementów odpowiadających za jej prawidłowy rozwój. Projekt jest dedykowany dla żłobków i przedszkoli.  Spełnia on kilka funkcji, przede wszystkim terapeutyczną, usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, propaguje aktywności zespołowe, dąży do współpracy, pełni funkcję profilaktyczną dla małych dzieci, aby zapobiegać występowania nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej.

W projekcie znajdziemy takie zagadnienia jak:

 1. Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej
 2. Równowaga i schemat ciała
 3. Przekraczanie linii środka. Napięcie mięśniowe
 4. Percepcja wzrokowa
 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 6. Percepcja czuciowa – zmysł dotyku
 7. Opozycja kciuka i dysocjacja palców
 8. Manipulacja
 9. Rozwój grafomotoryki

Czas trwania projektu to 9 miesięcy, każdy punkt realizowany będzie w ciągu jednego miesiąca, w którym będzie usprawniana jedna sfera składająca się na rozwój motoryki małej.

Projekt opracowany został przez Magdalenę Sidor- Minorczyk pracującą w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Happy Kids Place” w Ząbkach, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki i Rzecznika Praw Dziecka.


„Zabawa sztuką”

W roku szkolnym 2022/2023 grupy I i IV będą realizować zadania w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” . Projekt bazuje na pedagogice Fredricha Froebla, której jednym z podstawowych założeń jest zabawa, a jak do tego dodamy sztukę, to powstanie nam wyjątkowa „zabawa sztuką”, w której chcemy wziąć udział z naszymi przedszkolakami.
Warto zaznaczyć, że Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki, w kontekście sztuk plastycznych, które wcale nie muszą okazać się nudne i trudne, nawet dla najmniejszych dzieci, pod warunkiem, że damy im szansę tą sztuką się pobawić!
Projekt ma na celu m.in. oswoić dzieci z dziełami wybitnych artystów, wzbudzić w nich ciekawość i kreatywność, rozwinąć poczucie estetyki i wrażliwości na piękno, zapoznać dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi, wspomóc rozwój dzieci i zbudować ich wiarę we własne możliwości.
Fotorelacje z realizacji zadań projektowych w grupie I i IV będą ukazywać się na bieżąco na naszej stronie internetowej.

 

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom za aktywne uczestnictwo we wszystkich realizowanych projektach w roku szkolnym 2021/2022

 


Zakończenie Projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”

W roku szkolnym 2021/2022 r. przedszkolaki z grupy VI i IX brały udział w 12 edycji ogólnopolskiego projektu edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem!”, którego honorowy patronat objęła małżonka Prezydenta RP, pani Agata Kornhauser-Duda. Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Przedszkolaki wzięły udział w dwóch etapach konkursu. Za udział w projekcie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

 


Zakończenie Projektu „Emocja”

W roku szkolnym 2021/2022 przedszkolaki z grupy IX brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”. Od września do maja dzieci wspólnie z opiekunami realizowały zadania modułowe, których celem było rozbudzenie wiary we własne możliwości, rozwijanie kreatywności, wyobraźni twórczej i fantazji, a także nazywanie i wyrażanie swoich emocji. Na zakończenie grupa otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie.


Podsumowanie projektu „Mamo, tato wolę wodę”

Dobiegła końca nasza przygoda z realizacją projektu „Mamo, tato wolę wodę!”. W ramach programu zrealizowaliśmy wiele ciekawych  scenariuszy zajęć min poznaliśmy wędrówkę małej kropelki wody, dowiedzieliśmy się jak pije słoń, zapoznaliśmy się z piramidą zdrowego żywienia jak również poznaliśmy sposoby dbania o naszą planetę. Dzięki ich realizacji staraliśmy się zmieniać wspólne nawyki  i postawy nie tylko tych najmłodszych, ale i nasze – dorosłych, aby w konsekwencji tworzyć bardziej świadome, a przede wszystkim zdrowe społeczeństwo.

Cele jaki zrealizowaliśmy w ramach programu :

 1. Uświadomienie dzieciom ważnej roli wody w organizmie
 2. Kształtowanie nawyku picia wody przez cały dzień
 3. Zachęcanie dzieci do dbania o swój organizm
 4. Przybliżenie oznak, którymi organizm sygnalizuje pragnienie
 5. Zdrowe nawyki żywieniowe
 6. Ochrona środowiska

Nasze działania związane z projektem zostały docenione i otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający realizację wielu przygód.


Zakończenie projektu „Gramy w zielone”

W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie grupy z naszego przedszkola brały udział w ogólnopolskim projekcie ekologicznym „Gramy w zielone”. Głównym celem projektu było rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Każda grupa realizowała zadania projektowe, które wzbogacały doświadczenia dzieci związane z ekologią i dbałością o naszą planetę. Przez 10 miesięcy nasze przedszkole zrealizowało ponad 40 zadań projektowych, co przełożyło się na poszerzenie wiedzy i umiejętności małych strażników środowiska, w którym żyjemy. Na zakończenie projektu nasz placówka, jak i każda grupa otrzymała certyfikat!


Podsumowanie projektu „Covidowe zdrowe love”

(projekt pod patronatem wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia – Bartosza Bartoszewicza, Wydawnictwa Bliżej Przedszkola, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni oraz Fundacji Dogtor).
Wszystkie grupy z naszego przedszkola brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym:
„Covidowe Zdrowe Love”, którego celem głównym było kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.
(termin realizacji:15.09.21r. – 31.05.22 r.).
Projekt skupiał się na takich aspektach jak: wpływ odżywiania na zdrowie, wpływ ruchu na zdrowie, higiena zdrowia psychicznego.
Poszczególne grupy realizowały zadania z trzech modułów:
Moduł I – Zdrowo jemy i świetnie się czujemy.
Moduł II – Sport to zdrowie, każdy ci to powie.
Moduł III – W nas jest bardzo wielka siła, chcemy żeby zwyciężyła.
Po zakończenie projektu nasze przedszkole otrzymało od organizatorów projektu certyfikaty
z podziękowaniem za propagowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży a poszczególne grupy dyplomy udziału.
Relacje ze zrealizowanych zadań możemy obejrzeć w galerii zdjęć – zapraszamy 🙂


Zakończenie akcji „Pocztówkowy zawrót głowy”

„Pocztówkowy zawrót głowy” to akcja, w którą włączyła się grupa VII z naszego przedszkola. Przez cały rok szkolny 2021/2022 dzieci wraz z nauczycielkami wymieniały się pocztówkami z przedszkolami z różnych zakątków Polski. Wspólnie wysłaliśmy ponad 13 pocztówek i otrzymaliśmy 12 zwrotnych. Dzięki akcji, grupa VII miała możliwość poznać różne ciekawe miasta i miejscowości znajdujące się na terenie naszego kraju. Poprzez rozsyłanie pocztówek z najpiękniejszymi miejscami naszego miasta, mogliśmy promować i zapraszać innych do pięknego Sanoka.


W roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka bierze udział w ciekawych projektach, których celem jest rozwój dzieci skierowany na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prozdrowotnych i proekologicznych. Projekty wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na aktualny rok szkolny. Realizacja zadań projektowych zakłada wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro oraz kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, a także wzmacnia edukację ekologiczną i rozwija postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Poniżej przedstawiamy realizowane projekty


 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Covidowe zdrowe love!”

Założenia projektu:

 • poprawa zdrowia fizycznego jak i psychicznego przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym

Projekt skupia się na następujących aspektach zdrowia:

 • wpływ odżywiania na zdrowie
 • wpływ ruchu na zdrowie
 • higiena zdrowia psychicznego

Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz z kierunkami realizacji polityki oświatowej 2021/2022:

 1. Wychowaniu do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowaniu właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cel główny projektu:

Kształtowanie świadomości dzieci w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Cele szczegółowe:

 • Uświadamianie wpływu zdrowej diety na organizm człowieka,
 • Uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie,
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci,
 • Utrwalanie nawyków związanych z higieną ciała i psychiki,
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie nazywania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, lękami,
 • Wdrożenie metod wspomagających uważność,
 • Współdziałanie z organizacjami wspomagającymi zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci.
 • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o nowe pomysły na aktywności związane z szeroko pojętym zdrowiem.

Projekt jest podzielony na 3 moduły:

 • Moduł I – Zdrowo jemy i świetnie się czujemy
 • Moduł II – Sport to zdrowie, każdy Ci to powie! 
 • Moduł III – W nas jest bardzo wielka siła, chcemy żeby zwyciężyła

Termin realizacji:

Projekt realizowany jest od  15 września 2021 do 31 maja 2022 r.

 


 

PROJEKT „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” TO PRZEDE WSZYSTKIM:
 • wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
 • baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli;
 • szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia;
 • szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.
Cele projektu:
– Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
– Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
– Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną                                      

Terminarz:
Projekt rozpoczął się w październiku 2021 roku, a zakończy się we wrześniu 2022 roku.
 

 


 

GÓRA GROSZA 2021/2022

Rusza XXII edycja akcji „Góra Grosza”

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji Góra Grosza” akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Przekazane pieniądze to pomoc dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu, oraz wsparcie dla ich rodzin. Wiemy, że rodzina jest ostoją i fundamentem na lata. Dlatego pomagamy dzieciom, które zostały rozłączone z rodzicami i tym, które są taką rozłąką zagrożone. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne- pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Przedszkolaki nie zawodzą, każdy przynosi tyle ile może – w myśl zasady „ jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie!”

Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji!

Akcja trwa od 28.10.2021r. do 30.03.2022r.


Nasze przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Ekologicznym „Gramy w Zielone”.

Projekt ten skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Jest zgodny z jednym z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 – „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”.

Organizatorem projektu jest Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, autorkami są Karina Perkowska oraz Martyna Michna.

Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne, z którego można wyszczególnić wiele celów pośrednich takich jak:

 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;
 • tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
 • przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku;
 • poznanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
 • uświadomienie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok;
 • rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, dokarmianie ptaków;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci źródłem pochodzenia żywności;
 • zapoznanie dzieci z podstawowymi zadaniami ochrony zwierząt;
 • kształtowanie postaw twórczych w kontaktach z przyrodą;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.

Projekt realizowany jest od września 2021r. do maja 2022r. Każda grupa zobowiązała się do zrealizowania 10-ciu zadań projektowych ujętych w regulaminie. Poprzez zabawę dzieci będą doświadczały przyrody, poznawały ekologiczne rozwiązania i uczyły się dbać o to, co jest najpiękniejsze na naszej planecie!

 


 

XII EDYCJA PROGRAMU

 „MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!”

 „Mamo, tato ,wolę wodę!”  to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany  w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Głównym przedmiotem programu jest przeprowadzanie zajęć o tematyce zdrowotno -przyrodniczej.

CELE PROGRAMU:

 1. Popularyzacja picia wody jako podstawowego napoju, który jest niezbędny dla organizmu żywego.
 2. Popularyzacja dobrych nawyków i odpowiedzialności społecznej dotyczących ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii.

 CZAS TRWANIA PROGRAMU:

 1. Program trwa od 5 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Program jest organizowany przez NAV agency sp. z.o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa

 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „EMOCJA”

Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych, ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Autorami projektu są Marzena Dziadkowiec i Krystyna Grzegrzółka z Intrgrative Saturday School in Bristol.

Celem projektu jest:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczyć innych osób,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca nauczycieli i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i  zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu,
 • wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek
  i wrażliwość,
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię, wrażliwość wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie
  z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości,
 • dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi,
 • budowanie przyjaznego klimatu,
 • eliminowanie zachowań agresywnych.

Korzyści płynące z udziału w projekcie to:

 • wprowadzenie dzieci w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania
  i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dzieci,
 • formowanie u dzieci poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
 • ukierunkowanie dzieci ku właściwym wartościom,
 • integracja, adaptacja, poprawa atmosfery w grupie przedszkolnej,
 • edukacja i prewencja emocjonalna,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawanie uczuć swoich i innych,
 • wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii, przełamywanie barier,
 • integracja środowiska przedszkolnego,
 • spadek zachowań agresywnych,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka.

Projekt składa się z 5 MODUŁÓW:

 • moduł 1 – Kraina Kreatywności
 • moduł 2 – Kraina Wyobraźni
 • moduł 3 – Kraina Mocy Słów
 • moduł 4 – Kraina Empatii
 • moduł 5 – Odwaga

Udział w projekcie jest dobrowolny. Zadnia projektowe będą realizowane przez cały rok szkolny.

 


 

„Pocztówkowy Zawrót Głowy – wymiana pocztówkowa, edycja 2021/2022” jest to akcja w której chętne przedszkola wymieniają się pocztówkami między sobą, dając możliwość innym placówkom aby poznały różne zakątki Polski. W dobie cyfryzacji warto kultywować  tradycyjne formy kontaktu, a jedną z takich form jest wysyłanie kartek pocztowych!

Po otrzymaniu kartki pocztowej z różnych miejsc w Polsce, zostaje wysłana pocztówka z naszego przedszkola i odwrotnie. Na wszystkich wysłanych pocztówkach widnieją najważniejsze miejsca znajdujące się w Sanoku, co pozwala na promowanie naszego miasta w całej Polsce!

Główne cele akcji:

 • nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek;
 • promowanie własnego regionu i placówki;
 • zapoznanie z zawodem listonosza oraz z zadaniami urzędu pocztowego;
 • poznawanie innych miejscowości.