Przedstawienie w gr IV

W dniu 28.10.2015 r. w gr IV zorganizowano spotkanie koleżeńskie dla dzieci młodszych z grupy I, II i III. Dzieci z gr IV zaprezentowały umiejętności aktorskie i wokalne. Przedstawiły program artystyczny o tematyce jesiennej m.in. teatrzyk pt. „Dom pod grzybkiem”, wiersze, piosenki i tańce. Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Zakończyło się wspólnym tańcem wszystkich zebranych gości.