Realizacja 3 zadania II modułu Projektu „Razem przez cztery pory roku” – „Zima” w grupie VI

W ramach realizacji projektu grupa VI dnia 9.02.2023 r. wykonała zadanie modułowe „Zimowy krajobraz” – praca plastyczna z wykorzystaniem masy solnej. Dzieci miały okazję same wytworzyć masę solną, ćwicząc przy tym sprawność dłoni i palców.