Realizacja Projektu

Projekty


ROK SZKOLNY 2022-2023

„W naszym przedszkolu nie jest nudno”

W roku szkolnym 2022/2023 nasza placówka bierze udział w projektach, których głównym celem jest wszechstronny rozwój każdego dziecka. Realizowane projekty są zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej. Realizacja zadań projektowych zakłada wychowanie dzieci w poczuciu dobra, wrażliwości na piękno i estetykę oraz wiary we własne możliwości:


Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci / Bilingual Future”

W roku szkolnym 2022/2022 nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności “Dwujęzyczne Dzieci  / Bilingual Future”.  

Głównym celem Programu jest codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim w okresie szczególnej wrażliwości językowej tak, aby angielski nigdy nie stał się dla nich językiem obcym. W ten sposób dziecko naturalnie nabywa drugi język.

Dwujęzyczność to cel, który rozumiemy zarówno indywidualnie – jako inwestycję tu i teraz w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej.

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej.

Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Program został metodycznie zaplanowany od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4) oraz „Tom and Keri” (wiek 3-9) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. W ten sposób język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym


„Książka (dla) Przedszkolaka”

W roku szkolnym 2022/2023 przedszkolaki z grupy II będą realizowały projekt „Książka (dla) Przedszkolaka”. Jest to projekt czytelniczy mający na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci. W ramach projektu maluchy wspólnie z opiekunami m.in. stworzą grupowy „Kącik czytelniczy”, odwiedzą Miejską Bibliotekę Publiczną w Sanoku Filia Posada, poznają książki z kanonu literatury dziecięcej, a także poznają wartość książki i nauczą się szacunku do niej. Projekt zainicjowany jest przez czasopismo dla nauczycieli „Bliżej Przedszkola”.


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”

W bieżącym roku szkolnym 2022/23 grupa III, IV i VI biorą udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”

Głównym celem projektu jest:

  • promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej oraz rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci;

Założeniem projektu jest:

  • stwarzanie możliwości poznania przez dziecko poszczególnych pór roku i ich charakterystycznych cech;
  • budzenie zainteresowania światem przyrody i wdrażanie do wspólnej aktywności fizycznej i zabawy;

Udział w projekcie „RAZEM PRZEZ CZTERY PORY ROKU”  przyczynia się do ćwiczenia koncentracji uwagi, nauki współdziałania w grupie przedszkolnej i usprawniania motoryki małej.

Harmonogram projektu:

Moduł I Jesień

Moduł II Zima

Moduł III Wiosna

Moduł IV Lato

Projekt trwać będzie od 01.09.2022 r. do 09.06.2023 r.