Realizacja projektu „Terapia ręki dla każdego” w grupie IX

Kolejnym etapem naszego Projektu Edukacyjnego ,,Terapia Ręki dla każdego” w grupie IX były ćwiczenia wspierające obniżone napięcie mięśniowe. Pomocna przy tych ćwiczeniach jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która ma za zadanie wspomagać prawidłowy rozwój dziecka oraz korygować zaburzenia rozwoju. Ta metoda jest oparta na ruchu, który jest głównym narzędziem terapii oraz naturalną, codzienną potrzebą każdego dziecka. Podstawowymi założeniami tej metody jest rozwój przez ruch:
– świadomość własnego ciała,
– świadomość przestrzeni działania w niej,
– dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi relacji.