Rekrutacja 2023-2024

Rekrutacja 2023/2024

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku na rok szkolny 2023/2024 i oświadczenie 2023/2024

Oświadczenie na okres edukacji przedszkolnej – wyrażenie zgody 2023/2024

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Burmistrza Miasta Sanoka oraz Regulamin rekrutacji

Zarządzenie nr 14/01/2023 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30/01/2023 r.

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka w roku szkolnym 2023/2024


Drodzy Rodzice !

Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych  na rok szkolny 2022/2023 do Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku


Drodzy Rodzice !

Komisja Rekrutacyjna dokonała kwalifikacji dzieci na rok szkolny 2022/2023 do Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępna jest poniżej.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola prosimy o potwierdzenie woli zapisu dziecka osobiście w sekretariacie przedszkola

 od 29.03 do 01.04.2022 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do SPP nr 4 w Sanoku


REKRUTACJA 2022 -2023

DO POBRANIA  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikiem na rok szkolny 2022-2023

DO POBRANIA  Oświadczenie na okres edukacji przedszkolnej

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku na rok szkolny 2022-2023

 

 

Rekrutacja 2021 – 2022

Lista dzieci przyjętych do Samorzadowego Przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022

Lista dzieci nieprzyjętych do Samorządowego przedszkola Publicznego nr 4 w Sanoku na rok szkolny 2021/2022

DO POBRANIA: Potwierdzenie woli zapisu

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W SANOKU NA ROK SZKOLNY 2021/2021

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W SANOKU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO POBRANIA:  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikiem

DO POBRANIA:  Oświadczenie na okres edukacji przedszkolnej

Zarządzenie nr 18/01/2021 Burmistrza Miasta Sanoka i harmonogram rekrutacji

Uchwała Nr XXXII/295/17 Rady Miasta z 28 marca 2017 r.

Regulamin rekrutacji SPP nr 4 na rok szkolny 2021/2022

Klauzula informacyjna

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to stosowane jest równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1−2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Sanoku informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka jest Dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 4 ul. Robotnicza 13a,  38-500 Sanok, tel. 013 46 300 90
  • Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Przedszkolu Publicznym Pani Anna Lisowska, telefon kontaktowy: 13 46 300 90, Adres e-mail: poczta@spp4.sanpk.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania przez dziecko do placówki Samorządowego Przedszkola Publicznego  Nr 4 w Sanoku
  • Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkiem ustawowym 3a ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapewnienia prawidłowej opieki.